Category: TECHS6 2018

TECHS6 – Luento 6

Luennolla 6 käsitellään julkaisujen koostamista DITA Map- ja DITA Bookmap-moduulien avulla. Luennolla tutustutaan myös sisällön ehdollistamiseen ja sisältölainojen käyttöön.

Luento 6

TECHS6 – Luento 3

Kolmosluennolla tarkastellaan tapoja, joilla usean kirjoittajan tuottamasta modulaarisesta tekstistä pyritään saamaan yhtenäistä.

Luennolla tarkastellaan myös informaatiomalleja yleisellä tasolla sekä aloitetaan DITAan tutustuminen.

Luento 3

TECHS6 – Luento 2

Toisella luennolla perehdytään modulaarisuuden saloihin. Luennolla tutustutaan modulaarisen ohjetekstin rakennuspalasiin ja tarkastellaan millaista problematiikkaa modulaaristen julkaisujen koostamiseen. Luennolla tutustutaan myös erilaisiin tapoihin hallita modulaarista sisältöä ohjelmistojen avulla.

Luento 2