KIE.TECH.050: Luento 4

Neljännellä luennolla jatkamme funktioihin tutustumista ja tutustumme pikaisesti funktioliteraaleihin ja nuolifunktioihin. Nuolifunktiot ovat verrattain uusi JavaScriptin ominaisuus, ja niiden avulla funktiota saa määritettyä hieman lyhyempää syntaksia käyttäen.

Tutustumme luennolla myös taulukoihin ja opimme kuinka voimme lukea ja tallentaa toisiinsa liittyviä tietoja helposti samaan paikkaan ja myös lukea niitä myöhemmin. Perehdymme myös siihen kuinka taulukoita voi muokata aina kun niihin tallennettuun tietoon täytyy tehdä joku muutos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *