KIE.TECH.050 – Luento 6

Kuutosluennon aluksi tutkailemme kaksiulotteisia taulukoita ja tapoja tallentaa ja lukea tietoa niistä. Tämän jälkeen tutustumme JavaScriptin monipuolisimpaan tietotyyppiin, olioon. Luomme omia olioita ja tallennamme niihin tietoa, ja sen jälkeen opimme kuinka voimme tehokkaasti tallentaa, hakea ja muokata tietoa olioita ja taulukkometodeja käyttämällä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *