KIE.TECH.060: Luento 2

Kakkosluennon pääaihe on modulaarinen dokumentaatiometodologia. Tutustumme moduuleihin ja tapoihin, joilla moduuleista voi koostaa verrattain helposti monipuolisia ohjetekstejä lukuisille eri käyttäjäryhmille useissa julkaisuformaateissa.

Luennolla esitellään myös erilaisia tapoja, joilla yritykset voivat hallinnoida modulaarista sisältöä, sekä tutustutaan yleisimpiin työrooleihin modulaarista dokumentaatiota tuottavissa työympäristöissä.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *