MikaHimself.com
KIE.TECH.050 – Luento 7

Viimeisellä luennolla jatkamme tutustumista taulukkometodeihin, rakentelemme pienen malliprojektin josta saa apua lopputyötä varten ja tutustumme lopputyövaihtoehtoihin.

KIE.TECH.050 – Luento 6

Kuutosluennon aluksi tutkailemme kaksiulotteisia taulukoita ja tapoja tallentaa ja lukea tietoa niistä. Tämän jälkeen tutustumme JavaScriptin monipuolisimpaan tietotyyppiin, olioon. Luomme omia olioita ja tallennamme niihin tietoa, ja sen jälkeen opimme kuinka voimme tehokkaasti tallentaa, hakea ja muokata tietoa olioita ja taulukkometodeja käyttämällä.

KIE.TECH.050: Luento 5

Viitosluennolla perehdymme tapoihin, joilla voimme esittää ohjelmissa käsiteltyjä tietoja HTML-sivulla listaelementtien ja tauluelementin avulla, ja tutustumme pikaisesti siihen, kuinka voimme ohjelmassamme reagoida käyttäjän toimiin käyttöliittymällä tapahtumakäsittelijöiden avulla.

Jatkamme myös taulukoihin tutustumista ja käsittelemme sekä moniulotteisia taulukoita että hyödyllisiä taulukkometodeja. Tallennamme taulukoihin myös uudenlaista tietoa olioita käyttämällä.

KIE.TECH.050: Luento 4

Neljännellä luennolla jatkamme funktioihin tutustumista ja tutustumme pikaisesti funktioliteraaleihin ja nuolifunktioihin. Nuolifunktiot ovat verrattain uusi JavaScriptin ominaisuus, ja niiden avulla funktiota saa määritettyä hieman lyhyempää syntaksia käyttäen.

Tutustumme luennolla myös taulukoihin ja opimme kuinka voimme lukea ja tallentaa toisiinsa liittyviä tietoja helposti samaan paikkaan ja myös lukea niitä myöhemmin. Perehdymme myös siihen kuinka taulukoita voi muokata aina kun niihin tallennettuun tietoon täytyy tehdä joku muutos.

KIE.TECH.050: Luento 3

Kolmosluennon pääaiheena ovat funktiot ja metodit. Tutustumme funktioiden rakenteeseen ja toimintaan ja ryhdymme kirjoittamaan omia funktioita.

KIE.TECH.050: Luento 2

Kakkosluennolla sukellamme hiukan syvemmälle JavaScript-suohon ja tutustumme ohjausrakenteisiin ja ohjelmalohkoihin. Ohjausrakenteiden avulla voimme määrittää kuinka ohjelma esim. reagoi erilaisiin käyttäjältä saataviin syötteisiin tai vaikkapa laskutoimitusten tuloksiin (again with the maths!), ja suorittaa näiden perusteella eri toimintoja. Opimme myös kuinka voimme pyytää käyttäjää syöttämään arvoja ohjelman käsiteltäväksi.

KIE.TECH.050: Luento 1

Ensimmäisellä luennolla tutustumme JavaScriptin perusteisiin. Opimme kuinka voimme suorittaa JavaScript-ohjelmia selaimen konsolissa, omalla tietokoneella tai StackBlitz-sivuston kautta. Tarkastelemme JavaScriptiä yleisesti, tutustumme kielessä käytettäviin tietotyyppeihin, ja opimme kuinka muuttujat toimivat.

KIE.TECH.060: Luento 7

Viimeisellä luennolla tarkastelemme kuinka DITA-sisältöelementtejä on mahdollista käyttää uudelleen lainaamalla jo kirjoitettuja sisältöjä toisiin moduuleihin. Tämän lisäksi tutustumme siihen, kuinka tunnisteiden avulla DITA-moduulien välisestä linkityksestä voi tehdä vikasietoisempaa ja helpommin muokattavaa.

Luennon lopuksi käymme läpi lopputyön sisällön.

KIE.TECH.060: Luento 6

Kuutosluennolla tutustumme julkaisujen koostamiseen DITAlla. Teemme aluksi yksinkertaisen julkaisun käyttäen DITA Map -moduulia, ja sen jälkeen laajemman julkaisun, jossa on runsaammin metadata-elemettejä DITA Bookmap -moduulia käyttäen.

Lopuksi palautamme mieleen DITAn ehdollistamisattribuutit ja perehdymme siihen, kuinka Oxygen XML Editorilla voi laatia ehdollistettua sisältöä käyttäviä julkaisuja.

KIE.TECH.060: Luento 5

Viidennellä luennolla jatketaan DITA-moduulien kirjoittamista Oxygen XML Editorilla. Tällä kertaa tutustumme Task-moduulien rakenteeseen ja laadimme muutamia ohjeita kahvinkeitin-oppaaseen. Jos aikaa riittää, tutustumme myös Reference-moduulityyppiin.

KIE.TECH.060: Luento 4

Neljännellä luennolla tutustumme Oxygen XML Editorin käyttöön ja DITA-moduuleissa käytettäviin peruselementteihin. Käytämme suurimman osan luennosta editorin ääressä ja laadimme aluksi yhdessä ja lopuksi itsenäisesti DITA-moduuleja kuvitteellisen kahvikeittimen, MoccaBlaster X210:n, käyttöohjeeseen.

KIE.TECH.060: Luento 3

Kuten edellisellä luennolla opimme, modulaarista dokumentaatiota tuotetaan monesti usean kirjoittajan voimin. Jotta kirjoitustyön lopputulema ei olisi iloisenkirjava tilkkutäkki, kirjoittajilla on hyvä olla työnsä tukena opastekstejä, jotka auttavat heitä tuottamaan yhtenäistä tekstiä. Luennon aluksi tutustumme muutamiin asioihin, joita tällaisissa opasteksteissä yleensä käsitellään.

Tämän lisäksi tutustumme informaatiomalleihin yleisesti, sekä aloitamme perehtymään Darwin Information Typing Architecture -informaatiomalliin, eli tuttavallisemmin DITAan.

KIE.TECH.060: Luento 2

Kakkosluennon pääaihe on modulaarinen dokumentaatiometodologia. Tutustumme moduuleihin ja tapoihin, joilla moduuleista voi koostaa verrattain helposti monipuolisia ohjetekstejä lukuisille eri käyttäjäryhmille useissa julkaisuformaateissa.

Luennolla esitellään myös erilaisia tapoja, joilla yritykset voivat hallinnoida modulaarista sisältöä, sekä tutustutaan yleisimpiin työrooleihin modulaarista dokumentaatiota tuottavissa työympäristöissä.

  KIE.TECH.060: Luento 1

  Ensimmäisellä luennolla tutustutaan rakenteiseen tekstin ominaispiirteisiin ja tarkastellaan kuinka rakenteinen teksti eroaa muotoilemattomasta tekstistä ja muotoillusta tekstistä.

  Luennolla käydään läpi rakennepalaset – alkutunnisteet, lopputunnisteet ja niistä muodostuvat elementit – joista rakenteista tekstiä koostetaan ja tutustutaan attribuutteihin, joiden avulla elementtien sisältämää informaatiota voi tarkentaa.

  TECHS5 – Luento 7

  Viimeisellä luennolla tutustutaan mitä oliot ovat ja kuinka niitä luodaan ja muokataan. Tämän lisäksi tutkaillaan kuinka olioihin tallennetusta tiedosta saa tuotettua sisältöä verkkosivulle, ja kuinka tuota tietoa voi halutessaan muokata.

  TECHS5 – Luento 6

  Kuutosluennolla lueskellaan taulukoita for-silmukoiden avulla, tutustutaan sisäkkäisiin for-silmukoihin ja kokeillaan kuinka helppoa päättymättömän silmukan tekeminen on while-silmukkarakenteella.

  TECHS5 – Luento 5

  Viidennellä luennolla tutustutaan tiedon säilömiseen taulukoihin sekä taulukoiden käsittelyyn sisäänrakennettujen metodien avulla.

  TECHS5 – Luento 4

  Neljännellä luennolla vietetään laatuaikaa funktioiden parissa. Perehdymme parametrien käyttämiseen omien funktioden kanssa ja opimme kuinka funktiosta voi palauttaa tietoa takaisin ohjelmiin paluuarvojen avulla. Jos aikaa riittää, tutustumme myös taulukoihin.

  TECHS5 – Luento 3

  Kolmosluennolla tarkastellaan loogisia operaattoreita ja tutustutaan if-else if-else -lauseisiin. Näiden lisäksi katsotaan if-else – muistuttavaa switch-lausetta ja – jos aikataulu sallii – laaditaan omia funktioita.

  TECHS5 – Luento 2

  Toisella luennolla jatketaan JavaScriptin perusteiden parissa. Luento alkaa katsauksella muuttujiin, jonka jälkeen tarkastelemme mm. ehtolauseita, syötteitä ja loogisia operaattoreita.

  TECHS5 – Luento 1

  Ensimmäisellä luennolla tutustutaan JavaScriptin perusteisiin ja tutkaillaan kuinka ohjelmia voi laatia Visual Studio Coden tai Stackblitzin avustuksella.

  TECHS5 – Luento 7

  Viimeisellä luennolla tutustutaan funktioiden paluuarvoihin, tiedostojen siirtämiseen ja kopiointiin sekä pakattujen tiedostojen käsittelyyn.

  Luento Tehtävätiedostot Aiempien tehtävien ratkaisuja Lopputyömateriaalit

  TECHS5 – Luento 6

  Kuutosluennolla jatkamme tiedostojen lukemista Pythonin avulla sekä tutustumme omien funktioiden laatimiseen ja käyttämiseen.

  Luento Tehtävätiedostot Aiempien tehtävien ratkaisuja

  TECHS5 – Luento 5

  Viitosluennolla tutustutaan for-silmukoihin ja harjoitellaan tiedostojen lukemista ja kirjoittamista silmukoiden avulla.

  Luento Tehtävätiedostot Aiempien tehtävien ratkaisuja

  TECHS5 – Luento 4

  Nelosluennolla tutustutaan pythonin while- ja for-silmukoihin ja tarkastellaan mitä kaikkea silmukoiden avulla voi tehdä.

  Luento 4 Aiempien tehtävien ratkaisuja

  TECHS5 – Luento 3

  Kolmosluennon aluksi tutustumme Pythonin loogisiin operaattoreihin. Tämän jälkeen tarkastelemme Pythonissa käytettäviä tietorakenteita ja niiden käyttöä. Lopuksi – jos aikataulu sallii – tutkailemme kuinka Pythonin while-silmukka toimii.

  Luento 3 Aiempien tehtävien ratkaisuja

  TECHS5 – Luento 2

  Kakkosluennolla tutustutaan tapoihin, joilla tekstiä ja muita sarjamuotoisia tietoja voi tarkastella ja muokata Pythonin avulla. Sen lisäksi tutustumme totuusarvoihin ja ehtolauseiden käyttöön.

  Luento Aiempien tehtävien ratkaisuja

  TECHS5 – Luento 1

  Ensimmäisellä luennolla aloitamme tutustumisen ohjelmointiin Python-ohjelmointikielen avulla ja käymme läpi mitä kaikkea kurssin aikana on luvassa:

  • Muuttujat
  • Numeroiden käsittely
  • Tekstin käsittely
  • Ohjausrakenteet
  • Tietorakenteet
  • Silmukat
  • Funktiot
  • Tiedostojen käsittely

  Esittelyosion jälkeen hyppäämme suoraan asiaan ja laadimme ensimmäiset, lyhyet ohjelmat Python-komentotulkin ja IDLE-kehitysympäristön avulla.

  Luento 1

  TECHS6 – Luento 7

  Viimeisellä luennolla tutustutaan sisältölainojen käyttöön DITAssa sekä tarkastellaan kuinka linkittämistä voi helpottaa tunnisteiden avulla.

  Luento

  TECHS6 – Luento 6

  Luennolla 6 käsitellään julkaisujen koostamista DITA Map- ja DITA Bookmap-moduulien avulla. Luennolla tutustutaan myös sisällön ehdollistamiseen ja sisältölainojen käyttöön.

  Luento 6

  TECHS6 – Luento 5

  Viitosluennolla askarrellaan DITAn Task- ja Reference-moduulien kanssa ja tutustutaan DITA Map -tiedostoihin.

  Luento 5

  TECHS6 – Luento 4

  Nelosluennolla tartutaan Oxygeniin ja ryhdytään kirjoittamaan erilaisia DITA-moduuleja.

  Luento 4 Esimerkkitiedostot

  TECHS6 – Luento 3

  Kolmosluennolla tarkastellaan tapoja, joilla usean kirjoittajan tuottamasta modulaarisesta tekstistä pyritään saamaan yhtenäistä.

  Luennolla tarkastellaan myös informaatiomalleja yleisellä tasolla sekä aloitetaan DITAan tutustuminen.

  Luento 3

  TECHS6 – Luento 2

  Toisella luennolla perehdytään modulaarisuuden saloihin. Luennolla tutustutaan modulaarisen ohjetekstin rakennuspalasiin ja tarkastellaan millaista problematiikkaa modulaaristen julkaisujen koostamiseen. Luennolla tutustutaan myös erilaisiin tapoihin hallita modulaarista sisältöä ohjelmistojen avulla.

  Luento 2

  TECHS6 – Luento 1

  Ensimmäisellä luennolla tutustutaan muotoilemattomaan tekstiin, muotoiltuun tekstiin sekä rakenteiseen tekstiin.

  TECHS6-2018 – Luento 1

  TECHS5: Lecture 7

  During the final lecture, we’ll look at handling XML files with Python and how Python can be used to copy and move files.

  Lecture Assignment Materials Exercise Files Cheatsheet

  TECHS5: Lecture 6

  During lecture 6, we’ll take a look at how we can create our own functions in Python. We’ll learn how we can use functions and their return values to clean the structure of our scripts. We will also have a look at Python’s ElementTree module and see how we can use it to read XML files.

  Lecture View Gist Exercise files

  TECHS5: Lecture 5

  This time around, we’ll look at how to open, read and examine files. Then, we’ll look at how we can build our own functions and use them to clean up the structure of our programs.

  Lecture View Gist Exercise files

  TECHS5: Lecture 4

  During this lecture, we’ll get acquainted with the while loop and look into ways we can harness its amazing powers to repeat stuff lots and lots of times. Next, we’ll move on to for loops and supercharge our iterable-handling powers.

  Lecture View Gist

  TECHS5: Lecture 3

  The third lecture starts with a quick recap of what we learned last week. Then, we will take a look at the different data structures – lists, tuples and dictionaries – we have at our disposal, and start figuring out how and why we should use them. Once we’ve mastered them all, we’ll move on to loops, starting with the while loop.

  If time permits, which it probably won’t, we’ll also have a look at for loops.

  Lecture

  TECHS5: Lecture 2

  The second lecture starts with a quick recap of what we learned last week. After that, we’ll look into different functions that we can use to work with strings and other sequences. Then, we’ll learn about Boolean data types and conditional statements and see how they can be used to control the flow of our programs. We’ll also have a look at the various logical operators we can use in conditional statements. Finally, if time permits, we’ll look at the different data structures – lists, tuples and dictionaries – we have at our disposal.

  Lecture

  TECHS5: Lecture 1

  Lecture one starts from the very basics. First, we’ll take a look at why this course is on the curriculum (there’s a solid reason!) and have a brief look at all the fun things you’ll learn about during the course:

  • Variables
  • Playing with numbers
  • Working with text
  • Conditional statements
  • Data structures
  • Loops
  • Functions
  • File handling

  After the introduction, we’ll jump straight into Python and get to know both the Python Shell and IDLE. We’ll then get acquainted with variables and start using them with numbers and do a (tiny) bit of math. Next, we’ll move onto text, or strings, and figure out how to print stuff, manipulate text and ask for user input in Python.

  Download files:

  Lecture Sidetrack Slides Sidetrack Exercises

  Lecture 7: Working with functions and watching out for errors

  During the final lecture, we’ll continue looking at functions. We’ll find out how we can return values from our own functions and look at cases where return values come in handy. If time permits, we’ll have a quick look at how Python lets us anticipate errors and deal with them in ways that won’t break our programs.

  Lecture 6: Working with zip files and creating functions

  This week, we’ll take a look at how you can use Python to work with zip files. We’ll also look at how you can define your own functions in Python and use them to clean up the structure of your programs. (more…)

  Lecture 5: while loops, file operations and functions

  During this lecture, we’ll look into while loops, learn more ways to manage files using Python, and get to know how we can create our own functions. (more…)

  Lecture 4: Lists, for loops and modules

  We’ll continue working with for loops and get to know a new information type, the list. In addition, we’ll have a look at modules and see how they can be used to bring in new features to your scripts.

  Lecture 3: Sequences, Lists and Loops

  The third lecture starts off with a look at sequences. We’ll find out what sequences are, how you can access elements in a sto, and how you can create sequences of your own. Next, we’ll take a look at the for loop and examine how you can harness its powers to repeat simple – and complex – tasks with ease. We’ll learn about lists, too, and see how they can be used to store information so that it is easily accessible and modifiable. If we have time, we’ll also take a look at how you can add more functionality into your programs easily with Python Modules.

  Lecture 2: User input, conditional statements and loops

  The second lecture starts with a quick recap of what we learned last week. After that, we’ll start looking at how to get input from the users into your program, and what to do with that input. After that we’ll move on to conditional statements and learn how we can direct our programs based on, for example, different input that we’ve received from the users. We’ll learn how we can combine different sets of conditions to fine-tune the program flow, and learn to hate missing colons and broken indentation while we do so. After conditional statements, we’ll move on to loop structures, starting with the while loop. While looking a loops, we’ll also have a quick look at what Python modules are and what we can do with them. Once we know everything there is to know about while loops, we’ll learn the horrible truth about strings (they’re actually sequences!). If there’s time, we’ll start working with the for loop, the most magical of all the loops in the world.

  Surviving DOS

  Here’s the basic set of commands you’ll need to survive the Windows Command Prompt.

  Moving between directories

  The cd (change directory) command is used to move from one directory to another:

  cd <Target directory>
  

  Move to a directory called Python34:

  cd Python34
  

  Move to the root directory of the current drive (Win):

  cd \
  

  Move to the root directory of this drive (Linux/OSX):

  cd / Move up one directory.
  

  For example, from c:\users\mika to c:\users:

  cd ..
  

  Move from the current directory – for example c:\Python34 – to the directory c:\users\mika:

  cd \users\mika
  

  To move from one drive to another, simply type the drive letter followed by a colon:

  x:
  

  (more…)

  Lecture 1: Getting Started

  Lecture one starts from the very basics. First, we’ll take a look at why this course is on the curriculum (there’s a solid reason!) and have a brief look at what you’ll learn – and what you probably won’t learn – during the course. We’ll also explore what you can expect from the course, if you already have some programming experience. (more…)

  Oxygen XML Videos

  Creating a new DITA XML file with Oxygen:

  Tags and Views: Adding New Condition Values: Creating Condition Sets:

  TECHS6: Lecture 7

  During the final lecture, we’ll look into reusing material with content references. We’ll also explore ways of making our DITA content more flexible with key references.

  Download Files:

  Lecture Example Content

  TECHS6: Lecture 6

  Lecture 6 is dedicated to publications and how they are created using DITA Map modules and DITA Bookmap modules. We’ll look at different ways of structuring content into our publications, and take our first look at conditional text and content reuse.

  Download Files:

  Lecture

  TECHS6: Lecture 5

  During this lecture, we’ll look at task and reference modules and their basic structure. We’ll also look at how links work in DITA and how we can link to different types of content from our modules.

  Download Files:

  Lecture

  TECHS6: Lecture 4

  Hands-on introduction to Darwin Information Typing Architecture (DITA). We’ll take a look at what DITA is, what the different topic types are, and get to know how Oxygen XML Editor is best used to create basic DITA topics.

  Download Files:

  Lecture Example module

  TECHS6: Lecture 3

  During this lecture, we’ll take a look at different roles people have in modular documentation projects. We’ll go through different ways of managing the chaos that is modular documentation and learn what style guides are and how they help us manage and present information. We’ll also take a look at infomation models; on what they are, and how they relate to modular documentation.

  Download Files:

  Lecture

  TECHS6: Lecture 2

  Lecture 2 gives an introduction to modular documentation and the concept of modules. During this lecture, you’ll:

  • get to know what modules are and what their purpose is
  • get to know how to build large documents out of a bazillion modules
  • how content management solutions help the poor writers manage the chaos. At the end of the lecture, we’ll have a brief look at different user roles in the modular world.

  Download Files:

  Lecture Lecture with answers

  TECHS6: Lecture 1

  During the first lecture, you’ll get to know the basics of markup languages and structured documentation, and learn how structured documentation differ from the standard what-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG) authoring model. During the course of the lecture, you’ll meet new friends like tags, elements, and DTDs.

  Download Files:

  TECHS6 – Lecture Homework